Uutiset

Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018.

Vaalipäivän äänestyspaikkana on Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi. Vaalihuoneistot pidetään avoinna klo 9.00 – 20.00.

 

Ennakkoäänestysajat Saarijärven kaupungintalolla ovat seuraavat: ke-pe 17.-19.1.2018                klo 9.00 – 18.00 la-su 20.-21.1.2018                klo 10.00 – 14.00 ma 22.1.2018                           klo 9.00 – 18.00 ti 23.1.2018                               klo 9.00 – 20.00

Toinen vaali: ke-pe 31.1.-2.2.2018                klo 9.00 – 18.00 la-su 3.2.-4.2.2018                   klo 10.00 – 14.00 ma 5.2.2018                                klo 9.00 – 18.00 ti 6.2.2018                                   klo 9.00 – 20.00

 

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla ovat seuraavat: ke-to 17.1-18.1.2018               klo 9.00 – 15.00 pe 19.1.2018                              klo 9.00 – 18.00 la-su 20.1.-21.1.2018             klo 10.00 – 14.00

Toinen vaali: ke-to 31.1-1.2.2018                  klo 9.00 – 15.00 pe 2.2.2018                                 klo 9.00 – 18.00 la-su 3.2.-4.2.2018                  klo 10.00 – 14.00

 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänä äänestysautona. Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa keskiviikkona 17.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin toteutuessa keskiviikkona 31.1.2018.

Keskiviikko 17.1.2018 (toisen vaalin toteutuessa keskiviikkona 31.1.2018)

Mahlun nuorisoseura ry:n piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu klo 8.00-9.30

Kalmari Pikkula, Kalmarintie 176, 43270 Kalmari klo 10.30-12.00

Häkkilän kylätalo, Rauharannantie 1, 43170 Häkkil klo 13.30-15.00

Sampolan piha-alue, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi klo 16.00-17.30

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa: Peltoahon palvelukoti, Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Hoivakoti Misteli (Saarijärvi ja Kalmari), Hoivakoti Paavo, Kotikonnut, Iltarusko Pylkönmäki , Saarijärven terveysaseman osasto 1 ja Villa Jukola. Ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan laitoksissa julkaistavilla kuulutuksilla.

 

KOTIÄÄNESTYS Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan. Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00, ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Postitse osoitteeseen PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 7114 611 tai keskusvaalilautakunnan varasihteerille puh. 044 459 8488. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa Saarijärven kaupungintalon asiointipisteestä.

Henkilöiden, jotka äänestävät kotona ensimmäisessä vaalissa, ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän ja vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle / vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään.

Saarikan hyvinvointipiste palvelee Pylkönmäellä

UUTTA PYLKÖNMÄELLÄ! Pylkönmäellä alkaa palvelemaan Saarikan hyvinvointipiste kerran kuukaudessa, Pekkasentie 1 B.

Hyvinvointipiste on avoinna kerran kuukaudessa tiistaisin klo 9.00-15.00: 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6. ilman ajanvarausta.

Terveydenhoitajan maksuton vastaanotto myös ajanvarauksella p. 044 4598 755.

Hyvinvointipisteessä saa matalan kynnyksen terveydenhoitoa ikääntyville, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä ja tunnistaa riskitekijöitä, kertoo terveydenhoitaja Kirsi Rühlmann.

Kirsi Rühlmann mittaa verenpainetta Anna-Kaisa Manniselta.

 

Katso lisää: http://www.saarikka.fi/fi-FI/Palvelut/Ikaantyvien_palvelut/Hyvinvointineuvola

Esite Hyvinvointipiste Pylkönmäki

Uusin Pylkön Ääni 30.11.2017

Lue uusin Pylkön Ääni

Pylkön Ääni 30.11.2017

Pylkönmäen apteekin uudet aikataulut 1.10.2017

Katso: Pylkönmäen ja Karstulan aukioloajat

Pylkönmäki juhlii 100-vuotiasta Suomea

Itsenäisyyspäivä viikolla Pylkönmäellä on järjestetty eri tahojen kanssa erilaista ohjelmaa, jokaiselle jotakin!

Katso lisää:

Pylkönmäki juhlii 100-vuotiasta Suomea

 

Pylkönmäen kyläkysely

Pylkönmäellä toteutetaan marraskuun aikana kyläkysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa kyläläisten toiveita ja tarpeita ja sitä kautta kehittää kylän toimintaa ja asukkaiden hyvää elämää. Kyläkyselyt on jaettu paperisena Pylkönmäen kotitalouksiin.

Oheisen linkin kautta voit osallistua kyselyyn sähköisesti: https://goo.gl/forms/FPOGdVdkMy3mrAh32 Kyselyyn voi jokainen perheenjäsen vastata erikseen.

Kysely toteutetaan Pylkön Ääni ry:n ja SPR:n Saarijärven osaston koordinoiman Hyvä elämä – hyvä mieli -hankkeen yhteistyönä

Ostosmatka kuopion Ikeaan ja kauppakeskus Matkukseen

Viisarin rahoitus mahdollisuudet hankkeille

Lue lisää

Lue myös Viisarin toiminnasta

Saarijärven kansalaisopiston kurssiohjelma lukuvuosi 2017-2018

Katso kurssiohjelma: Saarijärven kansalaisopiston kurssiohjelma lukuvuosi 2017-2018

SUN Saarijärvi, ilo näkyyy ja kuuluu Saarijärven kesässä

Lue lisää

Katso koko SUN Saarijärven tapahtumakalenteri:

http://www.kehra.net/sunsaarijarvi/kalenteri/