Kuntavaalit 2017

posted in: Uutiset | 0

KUNTAVAALIEN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Ennakkoäänestys  29.3.-4.4.2017

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla,
Rahikaisentie 5A, ovat seuraavat:

ke-pe 29.3-31.3.    klo 09.00 – 16.00
la 1.4.2017               klo 10.00 – 14.00
su 2.4.2017              klo 10.00 – 14.00

Kotiäänestys
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00,
osoite PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 7114 611 tai kaupungintalon asiointipisteeseen 044 459 8488. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa Saarijärven kaupungintalolta.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan. Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänä äänestysautona.
Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa:


Keskiviikko 29.3.2017

Hännilän entinen koulu (Myllymäentie 938) klo 8.00-9.30
Mahlun entinen koulu klo 10.00-11.30
Pylkönmäen tori klo 12.30-14.00
Kalmarin Pikkula klo 14.30-16.30

Torstai 30.3.2017
Kekkilän kylätupa klo 8.30-10.00
Linnan koulu klo 10.30-12.00
Lannevesi Sampolan piha-alue klo 13.00-15.00

Vaalipäivä su 9.4.2017,
vaalihuoneisto pidetään avoinna klo 9.00-20.00
Äänestyspaikka ja osoite:
Saarijärvi, kaupungintalo (Sivulantie 11)