Presidentinvaalit 2018

posted in: Uutiset | 0

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018.

Vaalipäivän äänestyspaikkana on Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.
Vaalihuoneistot pidetään avoinna klo 9.00 – 20.00.

 

Ennakkoäänestysajat Saarijärven kaupungintalolla ovat seuraavat:
ke-pe 17.-19.1.2018                klo 9.00 – 18.00
la-su 20.-21.1.2018                klo 10.00 – 14.00
ma 22.1.2018                           klo 9.00 – 18.00
ti 23.1.2018                               klo 9.00 – 20.00

Toinen vaali:
ke-pe 31.1.-2.2.2018                klo 9.00 – 18.00
la-su 3.2.-4.2.2018                   klo 10.00 – 14.00
ma 5.2.2018                                klo 9.00 – 18.00
ti 6.2.2018                                   klo 9.00 – 20.00

 

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla ovat seuraavat:
ke-to 17.1-18.1.2018               klo 9.00 – 15.00
pe 19.1.2018                              klo 9.00 – 18.00
la-su 20.1.-21.1.2018             klo 10.00 – 14.00

Toinen vaali:
ke-to 31.1-1.2.2018                  klo 9.00 – 15.00
pe 2.2.2018                                 klo 9.00 – 18.00
la-su 3.2.-4.2.2018                  klo 10.00 – 14.00

 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänä äänestysautona.
Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa keskiviikkona 17.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin toteutuessa keskiviikkona 31.1.2018.

Keskiviikko 17.1.2018
(toisen vaalin toteutuessa keskiviikkona 31.1.2018)

Mahlun nuorisoseura ry:n piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu klo 8.00-9.30

Kalmari Pikkula, Kalmarintie 176, 43270 Kalmari klo 10.30-12.00

Häkkilän kylätalo, Rauharannantie 1, 43170 Häkkil klo 13.30-15.00

Sampolan piha-alue, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi klo 16.00-17.30

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:
Peltoahon palvelukoti, Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Hoivakoti Misteli (Saarijärvi ja Kalmari), Hoivakoti Paavo, Kotikonnut, Iltarusko Pylkönmäki , Saarijärven terveysaseman osasto 1 ja Villa Jukola. Ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan laitoksissa julkaistavilla kuulutuksilla.

 

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan. Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00, ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Postitse osoitteeseen PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 7114 611 tai keskusvaalilautakunnan varasihteerille puh. 044 459 8488. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa Saarijärven kaupungintalon asiointipisteestä.

Henkilöiden, jotka äänestävät kotona ensimmäisessä vaalissa, ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen.

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN
Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän ja vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle / vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään.