Pylkön Ääni ry:n kannanotto Pylkönmäen Salen säilymisen puolesta

posted in: Uutiset | 0

Pylkön Ääni ry:n kannanotto Pylkönmäen Salen säilymisen puolesta

Osuuskauppa Keskimaa aikoo sulkea Pylkönmäen ainoan ruokakaupan, Salen.
Päätös on Osuustoimintaliikkeen ja S-ryhmän periaatteiden vastainen ja vastuuton, ja ehdotamme sen perumista

Lakkauttaminen ei ole Keski-Suomen eikä keskisuomalaisten edun mukaista

Osuuskauppaliike on suomalaisten perustama osuustoimintaliike, jonka tarkoituksena on palvella asiakkaitaan tasa-arvoisesti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Keskimaan verkkosivuston etusivulla sanotaan:

Osuuskauppa Keskimaa on keskisuomalaisten ihmisten oma yritys, josta meidän on yhdessä pidettävä hyvää huolta. Keskimaa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Keskimaa on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen yritys. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen.  

Ovatko ”oman maakunnan ihmiset” Keskimaan mukaan vain Jyväskylässä tai muissa kuntakeskuksissa asuvia tai omalla autolla kulkevia henkilöitä? Ketä ovat ne ihmiset, joiden etua Pylkönmäen Salen lakkauttamisella ajetaan?

Keskimaan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen mukaan tilikauden ylijäämä oli vuonna 2016 14,4 M€. Miksi ylijäämää ei Keskimaan arvojen mukaisesti käytetä keskisuomalaisten ihmisten – joista Pylkönmäen Salen asiakaskunta suurimmaksi osaksi koostuu –  hyväksi?

Pylkönmäen Salen lakkauttaminen on vastuuton päätös

Keskimaan vuosikatsauksessa vuodelta 2016 otsikkona on ”Vastuullisesti Keski-Suomessa”:

”S-ryhmän tuore vastuullisuusohjelma kertoo, mitä S-ryhmä tekee Suomen hyväksi. Ohjelman ytimessä ovat konkreettiset teot, jotka vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mukana on yhtä lailla pieniä arjen parannuksia kuin kansainvälisestikin tarkasteltuna suuntaa näyttäviä tekoja.”

Pylkönmäen Salen lakkauttaminen olisi merkittävä arjen heikennys, joka ei kansallisesti tai edes kansainvälisesti näytä hyvää suuntaa kaupalle eikä palveluelinkeinolle.   

Saman otsikon alla kerrotaan myös: ”Me Keskimaassa toteutamme näitä vastuullisia tekoja Keski-Suomessa. Alueellisesti merkittävänä toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Vastuullisuusohjelmalla haluamme vastata kysymykseen, mitä Keskimaa voi osaltaan tehdä, jotta Keski-Suomesta tulisi paras paikka elää.”

Pylkönmäen ainoan kaupan lakkauttamisella luodaan huono nykyhetki ja tulevaisuus Pylkönmäellä asuville ja siellä käyville. Jälkeensä lakkautuspäätös jättää hiljentyneen ja aution kylän, joka ei ollut hyvä paikka elää tai vierailla, ja joka kertoo ahneesta voitontavoittelusta paikallisista seurauksista välittämättä.

”Vastuullisuus on tekoja. Luomme hyvinvointia alueellemme monella tavalla: työllistämme suoraan ja välillisesti tuhansia ihmisiä, pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista, (..,) investoimme jatkuvasti palvelujemme parantamiseen, teemme töitä ympäristövaikutuksien pienentämiseksi ja toimimme kaikilta osin läpinäkyvästi ja avoimesti. Autamme ja helpotamme omistajiamme tekemään myös itse vastuullisia tekoja, onpa kyse vaikkapa kestokasseista, ravintolan hävikkiruoasta tai satokausituotteiden käyttämisestä.”

Miten Keskimaan johtajat voivat edelliseen nojaten perustella päätöksen Pylkönmäen Salen sulkemiseksi? Kumpi muutetaan, Keskimaan arvot vai tämä päätös? Lakkautuspäätös on sekä osuustoimintaliikkeen periaatteiden vastainen että yhteiskuntaeettisesti moraaliton. Myöskään henkilöstön hyvinvointia ei ole ajateltu, kun lakkautettavan kaupan henkilökunta sai tietää asiasta vasta hetki ennen kuin asiasta tiedotettiin medialle. Kestokasseista ei ole apua, jos pylkkösten ainoa mahdollinen kauppakassi on vastaisuudessa oma henkilöauto.

Keskimaan johdon täytyy olla tietoinen, mitä kaupan lopettaminen merkitsee Pylkönmäen kaltaisessa vanhusvoittoisessa kylässä. On helppo ymmärtää, mitä ainoan kaupan lakkautuspäätös merkitsee kylän kauppapalvelujen, pankkipalvelujen, asumisen vetovoimaisuuden ja myös lasten kannalta.

Kaupan lakkauttaminen on S-ryhmän periaatteiden vastaista

Keskimaa kuuluu S-ryhmään, joka ilmoittaa, että ”Osuustoiminta on liiketoimintaa jossa korostuvat rinnakkain taloudellinen kannattavuus sekä yhteiskunnallinen vastuu.” Pylkönmäen Salen lopettamispäätös on räikeässä ristiriidassa yhteiskuntavastuun kanssa. Lakkautuspäätöstä perustellaan vain taloudellisilla argumenteilla, ottamatta lainkaan huomioon kaupan merkitystä yhteisölle.

Pylkönmäen Salen lakkauttaminen on vastoin S-ryhmän ilmastotavoitteita

Verkkosivustossaan S-ryhmä kertoo myös, että ”Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, joka vaikuttaa S-ryhmän toimintaan ja johon S-ryhmä voi vaikuttaa monella tavalla.”

Pylkönmäen Salen lakkauttaminen olisi ilmaston kannalta huono päätös. Tämän jälkeen lähin kauppa sijaitsisi 30 kilometrin päässä Karstulassa, Saarijärvellä tai Multialla. Liikenteen osuus kasvihuonekaasujen päästöistä on arvioiden mukaan viidennes.

S-ryhmän arvoista ensimmäinen on asiakaslähtöisyys. Myös eettisistä periaatteista ensimmäisenä on ”Kuuntelemme asiakasta”. Tässä tapauksessa S-ryhmän arvo voi toteutua siten, että asiakkaat lähtevät, sillä monet Salen asiakkaat ovat jo ilmoittaneet, etteivät Pylkönmäen kaupan lakkauttamisen jälkeen asioi enää Keskimaan tai muissakaan S-ryhmän liikkeissä. Toivomme että päätös pyörretään, ja voimme jatkaa S-ryhmän tyytyväisinä asiakkaina.

Pylkönmäellä 6.2.2018

Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys Pylkön Ääni ry
Iida Moisio pj., Helmi Moisio, Katja Viitanen, Lasse Särkioja, Marja-
Liisa Lehtonen, Paula Kotka, Riitta Sorri, Seija Talaskivi, Tuula Leppä, Veli Siltasalmi