Pylkön kukon taustahistoriikkia

Pylkönmäen kunta juhlakunnanvaltuustossaan 31.12.2008 suositteli Pylkön Ääni asukastoimikunnalle, että tämä nimeäisi vuosittain Kylän Kukon (ansioista entisille, nykyisille ja kesäpylkkösille).

Kylän Kukolle luovutetaan muistoksi nimeämisvuosiluvulla varustettu kukko.

 

Nimen perustelut:
– Pylkönmäen ensimmäinen talo, KUKKO, on perustettu v. 1562.

– Kukon kylä on aikanaan ollut suurin osa Pylkönmäestä.

– Kukko kirkon katolla on perinteinen Pylkönmäen tunnus.

– Kukko on valveutumisen, tarkkaavaisuuden ja johtajan symboli.

– Kukko on lauman vetäjä, herättäjä.

 

Vuoden 2008 ensimmäiseksi Kylän Kukoksi nimettiin juhlakunnanvaltuustossa Pentti Särkioja ansioistaan mm. Pentin Olympialaiset-luojana ja Pylkön Hiihtojen kantavana voimana. Hän on myös toiminut Pylkönmäen talkootyön `veturina`.

Vuoden 2009 Kylän Kukoksi valittiin Matti Syrjälä ansioistaan mm. Yrittävän toiminnassa mukana 50-luvulta lukien, kuuluttanut tapahtumat viimeiset 35 vuotta, ollut tekemässä veteraanimatrikkeliamme 1998-2000, osallistunut eri kuoroihimme jne. Yleisesti voi todeta, että Matti on melkeinpä aina paikalla, kun jotakin `Pylköllä`tapahtuu.

Vuoden 2010 kylän kukoksi valittiin Tapani Kiminkinen on syntyisin Pylkönmäeltä, mutta asunut pitkään Saarijärven keskustassa. Hän tuo yhä usein “pylkköläisyytensä” julki esiintymisissään. Pylkönmäkeläiset lukevat Kiminkisen erityiseksi ansioksi kotiseudun esillä pitämisen.

Vuoden 2011 kylän kukoksi valittiin Margaret Vainio, Margaret on tuonut esille musiikin avulla Pylkönmäkeä. Myös hän on johtanut monia eri kuoroja ja innostamalla ihmisiä musiikin parissa

Vuoden 2012 kylän kukoksi valittiin Aaro Linna. Valinnalle perusteluina olivat: Kaiken kansan mies, pitkään ollut pylkkösten asialla, Aaro on tukenut pylkkösiä, niin hyvinä, kuin huonoinakin hetkinä. Lisäksi toiminut eläkkeellä ollessaan pappina eri tilaisuuksissa Pylkönmäellä. ” Viimevuosiin asti Aaro Linna on tehnyt satunnaisia tuurauksia Jumalanpalvelusten toimittamisessa lähiseurakunnissa. Kylän Kukolle asetetut kriteerit sopivat mitä mainioimmin rovasti Aaro Linnaan. Vuosikymmenten varrella hän on ollut seurakunnan johtaja ja seurakuntalaisten rinnalla kulkija ja myötäeläjä vuosikymmenet niin iloissa, kuin suruissakin.

Vuoden 2013 Kylän kukoksi valittiin Raimo Suuronen, valintaa perusteltiin näin: monitoimimies musiikin alalla, hyvä ja pätevä, tuo viihdettä Pylkölle, pyytetöntä työtä kaikkien eduksi, monessa mukana ja taiteilija tuonut Pylkönmäkeä esille.

Vuoden 2014 Kylän Kukoksi valittiin Marja-Liisa Lehtonen. Marja- Liisaa perusteltiin näin: hänen palvelunsa on parasta Pylköllä, saanut paljon hyvää aikaiseksi Pylköllä palvelujensa kautta. Aitoa paikallista yrittäjyyttä ja elävoittanyt Pylkönmäkeä Evästuvan voimin. Marja-Liisa on yrittelijäs, ahkera, palvelualtis, tasapuolinen kaikille, yheistyökykyinen, ystävällinen, iloinen ja innovatiivinen yrittäjä.

Vuonna 2015 ei valita Pylkön Kukkoa. Pylkön ääni päätti 23.9.2015 hallituksen kokouksessaan, että Pylkön kukko valitaan joka toinen vuosi, siten että kriteerit täyttyvät ja kukon arvo säilyy näin toimiessa.

Vuoden 2017 Kylän Kukoksi valittiin Iida Moisio.
Iidaa perusteltiin näin: Tekee paljon työtä Pylkönmäen kylän hyväksi, yhteisten asioiden ajaja, koko kylän voimavara, touhukas, ahkera osallistuja, yhdistysaktiivi, jota ilman ei tulla toimeen. Nuori ja energinen puuhanainen, innostaa kyläläisiä toimimaan, talkoohenkinen, monessa mukana ja  monitoiminainen. Aktiivinen kylän puolesta puhuja ja toimija, Pylkön äänen kantava tiedottaja ja idearikas!

Vuoden 2019 Kylän Kukoksi valittiin Mikko Kallio. 
Mikko perusteltiin näin: Monessa mukana positiivisella asenteella toimiva pylkönmäkeläinen puuhamies.
Mikko on hoitanut Pylkönmäen asioita politiikassa kaupunginvaltuustossa saakka.
Tehnyt Pylkönmäen hyväksi hyvää ja tuloksellista työtä mm. nuorten yleisurheilun puolella, osaa tukea ja innostaa nuoria urheilijoita. Yrittävän talon lämpöremontin alkuun saattaja. Mikolta luonnistuu ammattilaisen ottein tapahtumien vetäminen, taitaa tarvittaessa niin laulun, musiikin, kuin juontamisen.