Pylkön Kylän Kukko 2012

posted in: Uutiset | 0

Pylkön Kylän Kukoksi vuodelle 2012 valittiin Aaro Linna.
Valinnalle perusteluina olivat: Kaiken kansan mies, pitkään ollut pylkkösten asialla, Aaro on tukenut pylkkösiä, niin hyvinä, kuin huonoinakin hetkinä. Lisäksi toiminut eläkkeellä ollessaan pappina eri tilaisuuksissa Pylkönmäellä.
” Viimevuosiin asti Aaro Linna on tehnyt satunnaisia tuurauksia Jumalanpalvelusten toimittamisessa lähiseurakunnissa. Kylän Kukolle asetetut kriteerit sopivat mitä mainioimmin rovasti Aaro Linnaan. Vuosikymmenten varrella hän on ollut seurakunnan johtaja ja seurakuntalaisten rinnalla kulkija ja myötäeläjä vuosikymmenet niin iloissa, kuin suruissakin.”
Pylkön Kukon nimen  perustelut:
Pylkönmäen ensimmäinen talo, KUKKO, on perustettu v. 1562.
Kukon kylä on aikanaaan ollut suurin osa Pylkönmäestä.
Kukko kirkon katolla on perinteinen Pylkönmäen tunnus.
Kukko on valveutumisen, tarkkaavaisuuden ja johtajan symboli.
Kukko on lauman vetäjä, herättäjä.

Vuoden 2012 Kylän Kukko esitellään kyläläisille pe 30.11.2012 joulunavauksessa Yrittävän talolla.