Pylkönmäen äänestysalueen yhdistäminen Saarijärven äänestysalueeseen

posted in: Uutiset | 0

Pylkönmäen äänestyalueella äänioikeutettujen määrä vähenee jatkuvasti asukasluvun pienentyessä.

Lisäntyneet ennakkoäänestymäärät puoltavat äänestysalueiden karsimista.

Vuoden 2015 Eduskuntavaaleissa Pylkönmäen koululla järjestettiin ennakkoäänestys kolmena (3) päivänä.
Äänioikeutetuista (455) äänesti ennakkoon 268 henkilöä (41,7 %) ja varsinaisena vaalipäivänä äänes ti 187 henkilöä (29,1 %).

Pylkön Äänen hallitus käsitteli äänestysalueiden yhdistämisasiaa kokouksessaan 8.6.2015.
Kokouksessa hyväksyttiin, että Pylkönmäen äänestysalue yhdistetään Saarijärven äänestysalueeseen vuoden 2017 kuntavaaleista lähtien.
Pylkönmäellä ei jatkossa järjestetä äänestystä virallisena äänestyspäivänä.

Ennakkoäänestyspäiviä ja päivittäistä äänestysaikaa lisätään
ja näillä järjestelyillä äänestäjille tarjotaan joustavampi
mahdollisuus osallistua äänestystapahtumaan.

Lue kokonaisuudessa kaupunginhallituksen päätös asiasta: Pylkönmäen äänestysalueen yhdistäminen Saarijärven äänestysalueeseen